Spa och historia

Det har funnits spa och spabehandling ända sedan antiken då man ansåg att varma bad var ett bra sätt att behandla olika typer av sjukdomar. Att bada över huvud taget har dock setts som välgörande för hälsan ännu längre och forskare har kunnat visa att man redan under förhistorisk tid bland annat växlade mellan att ta varma och kalla bad eftersom man ansåg att det botade sjukdomar. Över hela världen har många kulturer också ansett att bad i olika sjöar eller källor har varit spirituellt välgörande, något man bland annat kan se fortfarande i kristendomen där man använder vatten vid dop, dessa ritualer är rester från tidigare kulturer där bad alltid har varit något som förknippats med religion och spiritualitet.

I västerlandets kultur kommer de första beskrivningarna av olika bad som så mycket annat från det klassiska Grekland. Det var där som de badaktiviteter uppstod som sedermera kom att forma moderna spa-aktiviteter. Man använde bland annat fotbad och små badkar och i vissa fall fanns det även duschar av olika slag. Även de ansåg att det var bra för hälsan men också att det var viktigt för den personliga hygienen. Man ansåg också att bad i många fall var välsignade av de grekiska gudarna. Dessa badaktiviteter togs sedermera över av romarna i det romerska riket vilket sedan följde med in på medeltiden. I bland annat Ungern och Budapest finns många av de gamla badhusen kvar från medeltiden som använder sig av naturliga varma källor, dessa bad kan man besöka än idag.

Det var också vanligt i Turkiet med bad och de turkiska baden är idag välkända över hela världen. Ett typiskt turkiskt bad påminner om en slags ångande bastu. Idag är bad och dusch av olika slag ett väldigt vanligt inslag som de flesta har i sina egna hem, det är dock främst av hygieniska skäl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *