Bastubad

Något som finns på i stort sett alla spa-anläggningar världen över är bastu. Det är i mångt och mycket ett litet rum där temperaturen är väldigt hög. Vanligen finns det sittplatser i olika nivåer där det blir varmare ju högre upp man sitter och vice versa. De är ofta byggda och inredda med trä och man använder sig av ett bastuaggregat som värmer upp bastun, med hjälp av el eller ved.

Bastu heter i större delen av världen sauna och kommer från början från Finland, där nästan alla har en egen bastu hemma. Temperaturen i bastun kan vara mycket hög och sägs ha en avslappnade effekt för både kropp och själ, den höga värmen leder också till att man svettas ut smuts som samlats i hudens porer. Man höjer värmen i bastun genom att kasta vatten på aggregatet eftersom varm ånga då bildas och sprider sig inne i bastun. När man badar bastu ska man traditionellt bada i kallt vatten innan och snabbt kyla ner kroppen innan man går in i den varma bastun. På så sätt kan man sitta väldigt länge i en bastu eftersom man kyler ner kroppen emellanåt.

Det finns också världsmästerskap i bastubad som helt enkelt innebär att man ska sitta så länge som möjligt i bastun. Det brukar vara särskilt prestigefyllt i Finland och i Ryssland, där det faktiskt har hänt att personer har dött då de vägrat att lämna bastun.

En bastu, eller flera, finns förutom i spa-anläggningar ofta i olika badhus och det är vanligt att man har dem i olika bostads- och hyresföreningar samt helt enkelt hemma. Bastubad förekommer främst i Finland där det är en viktig del av kulturen och där har det utvecklats många typer av bastu. Man kan bland annat hyra en båtbastu som är en blandning mellan bastu och båt vilket gör att man alltid är nära vattnet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *